Projektowanie Molekularne UW

Projektowanie leków, prace projektowe związane z inżynierią molekularną białek i kwasów nukleinowych, badania w obszarach medycyny molekularnej oraz prace interdyscyplinarne związane z badaniami struktury i właściwości nanoukładów molekularnych i układów biomolekularnych należą do burzliwie rozwijających się dziedzin wiedzy. Kształcenie specjalistów potrafiących rozwijać i wykorzystywać metody projektowania molekularnego cząsteczek i makrocząsteczek oraz metody bioinformatyki należy do silnie rozwijającego się nurtu edukacyjnego na świecie. Wychodząc naprzeciw tym trendom, stworzyliśmy nową specjalizację Projektowanie molekularne i bioinformatyka.