Dla kandydatów

W ciągu pierwszych dwóch lat studenci poznają podstawy współczesnej biologii, chemii, fizyki, matematyki i informatyki. Specjalnie przygotowany program studiów umożliwia studentom harmonijne, interdyscyplinarne kształcenie we wszystkich wymienionych dziedzinach.

Wyzwanie to wymaga stworzenia szeregu nowatorskich zajęć, jak na przykład unikalny w skali światowej wykład z pokazami i ćwiczeniami Fizyka z matematyką. Oba te przedmioty będą wykładane w ramach jednego bloku zajęć, w którym matematyka i fizyka tworzą spójną całość. Wykład ten będzie bazą dla kolejnych specjalistycznych wykładów, np. z biofizyki i metod fizycznych stosowanych w biofizyce.

Kolejne unikalne zajęcia to Pracownia biologii molekularnej, która, w odróżnieniu od innych zajęć realizowanych pod taką nazwą i pokazujących metody biologii molekularnej w przypadkowej kolejności, będzie logicznym ciągiem zajęć od projektowania genetycznego konstruktu kodującego pożądane białko, poprzez wykonanie tegoż konstruktu, wprowadzenie go do bakterii po izolację i wstępną charakteryzacje białkowego produktu.

Ten unikalny program stworzyli dla Was m.in. główny pomysłodawca i organizator Festiwalu Nauki, dr hab. Maciej Geller i stypendysta VIII edycji programu Fundacji Tygodnika POLITYKA pod hasłem Zostańcie z nami!, dr Jacek Jemielity.

W trakcie trzeciego roku studiów kandydaci poznają nowoczesne metody bioinformatyki i modelowania komputerowego układów biomolekularnych.